CESTOVNÝ RUCH
 
& REGIÓNY

Naše portfólio služieb
v oblasti turizmu

Konzultačné službyProfesionálny consulting v oblasti cestovného ruchu na základe viac ako 20 ročných skúseností z 5 krajín strednej Európy (SK, ČR, PL, AT, IT)

Návrh, plánovanie a realizácia projektov 


Manažérske riadenie projektov v oblasti cestovného ruchu, marketingu a komunikácie.

Strategické plány rozvoja obcí a regiónov

Od analýzy aktuálneho stavu regiónu, jeho potenciálu vzhľadom na trendy, cez víziu, stratégiu až po praktický akčný plán aktivít regiónu na definované obdobie. 

Obchodno-marketingové stratégie aktivity pre firmy

V segmente marketingu, obchodu sa venujeme rôznorodým činnostiam od stratégií, plánovania, realizáciu a vyhodnocovanie komerčných aktivít. 

Spracovanie analýz a dát z rôznych oblastí Kvalitné dáta sú kľúčové pre správne rozhodnutia. Rozvíjame aktivity pre profesionálny zber dát a efektívne vyhodnocovanie či forecasting. 

Rozvoj území z pohľadu cestovného ruchu

Vieme ako správne riadiť cestovný ruch v regióne, nastaviť role a pracovné skupiny medzi samosprávami, podnikateľmi a tretím sektorom.   


Zrealizované projekty v období 2021 - 2023

  • ŠTÚDIA - Komplexný strategický akčný plán do roka 2030 pre Oblastnú organizáciu CR Vysoké Tatry Podhorie ( Jún 2021- December 2022) 
  • ANALÝZY A ŠTATISTIKY - Komplexné spracovanie a vyhodnotenie dát z výkonov cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier pre Oblastnú organizáciu Región Vysoké Tatry (Rok 2022)
  • PORADENSTVO A STRATEGICKÝ KONZULTING - Návrhy rozvoja pre OOCR Tatry - Spiš - Pieniny (Február 2022 - Jún 2023)
  • PROJEKT NEPOZNANÉ TATRY - Spoznaj čarovné miesta podhoria - Návrh a produkcia projektu pre Oblastnú organizáciu CR Vysoké Tatry Podhorie (Marec - August 2023)
  • REKLAMNÉ KAMPANE - Komunikačné a reklamné kampane pre vybrané ubytovacie zariadenia (2021 - 2023) 
  • PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY -Súčasť projektového teamu DOMA V TATRÁCH (Júl - Dec 2022)
  • a ďalšie ...